คอมพิวเตอร์ HP ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ทั่วโลก 2017


hp_online
บริษัท HP เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ PC กับ Printer รุ่นล่าสุด และแสดงความสามารถของ VR เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงเพื่อการพาณิชย์ โดยการมุ่งเน้น Reinvention สร้างสิ่งใหม่ , สร้างนวัตกรรม รวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการระดับโลกที่จะเข้ามาวางกรอบอนาคตของภาคอุตสากรรม ตลอดจนมุ่งเน้นความสำคัญของตลาดประเทศไทยต่อการเติบโตของ HPในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความหลากหลายตลอดจนเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีอีกแห่งหนึ่งของโลก
2 ปีที่ผ่านมา HP ได้วางรากฐานอันแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสร้างสินค้าแข็งแรงตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยภายใต้นวัตกรรม HP อันมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีอีกแห่งหนึ่งของโลก
จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้สร้างโอกาสให้อาเซียนก้าวขึ้นมาเป็น 1 ใน 5 ของผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลของโลก จากนี้ในอีก 10 ปีข้างหน้า การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล อาจส่งผลให้ GDP ในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ปัจจัยของความสำเร็จก็เริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจอันเข้มแข็ง , จำนวนการอ่านออกเขียนได้ของประชากรวัยหนุ่ม – สาว , ICT Cluster ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี เมื่อดูจากเข้าถึง Smartphone ภายใต้อัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วกว่า 35%
ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ประกาศแผนระยะยาวในการพัฒนาขีดการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มุ่งเน้นทางด้านหนวัตกรรมเทคโนโลยี ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งในฐานะที่ HP เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระดับโลก ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีระบบความปลอดภัยที่หลากหลาย ทำให้ HP ย่อมมีบทบาทเพิ่มขึ้น ในการสนับสนุนเพื่อให้ไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลด้วย
ทั้งนี้ HP ใช้กลยุทธ์ Core, Growth , Future ในการกำหนดทิศทางดำเนินธุรกิจ เพื่อตอกย้ำนโยบาย Reinvention พัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สร้างนวัตกรรมทั้งในประเทศไทยและทั่วภูมิภาค โดย Hp จะยังเดินหน้าสร้างเครื่องพิมพ์คุณภาพเยี่ยม พร้อมพัฒนาเครื่อง PC ที่ตอบสนองความต้องการของชีวิตยุคใหม่ One Life โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการงานและการใช้ชีวิต มีการเพิ่มความคล่องตัวของการทำงานที่ต้องเคลื่อนที่ไปในสภาพแวดล้อมอันหลากหลาย รวมทั้งมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยสูงสุดทั้งการประมวลผลหรือการพิมพ์
จากตัวเลขของ IDC ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560 แสดงให้เห็นว่า HP สามารถรั้งตำแหน่งอันดับ 1 ของตลาด PC ตั้งโต๊ะ ในตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกับเกาหลี อีกทั้งยังครองอันดับ 1 ของ PC เชิงพาณิชย์
ซึ่งผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดของ HP ได้รับการออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานคอมพิวเตอร์ , การพิมพ์เพื่อการทำงาน , เรียนรู้ และความสนุกในการใช้งาน อันให้ความอิสระต่อผู้ใช้งานในการสร้างสรรค์ความคิด ทำให้ทำงานได้อย่างราบรื่น

1 thought on “คอมพิวเตอร์ HP ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ทั่วโลก 2017

  1. คอมพิวเตอร์ HP วางรากฐานอันแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีอิทธิพลอย่างมากในการนำมาเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสะดวกสบายต่อ บาคาร่าออนไลน์ ในชีวิตประจำวัน โดยมีการมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยภายใต้นวัตกรรม HP จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของภูมิภาค

Comments are closed.